Zwroty

Jeśli jesteś konsumentem, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu.

Wystarczy, że prześlesz nam wypełniony skan dokumentu zamieszczonego poniżej na nasz adres mailowy (phudiodak@gmail.com).

Masz obowiązek odesłać towar niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpiłeś od umowy. W ciągu 14 dni od daty przesłania oświadczenia, dokonamy zwrotu na podane przez ciebie konto bankowe, mamy jednak prawo wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Towar dobrze zapakuj, tak, żeby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Wraz z towarem odeślij nam poniższy protokół i dowód zakupu.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie konsumentom. W przypadku zakupu towaru w celu związanym z działalnością gospodarczą, o czym świadczy faktura a kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu Art.22 KC, zwrot towaru nie jest możliwy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią ustawy regulującej kwestie odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Ustawa z dn. 30.05.2014 o prawach konsumenta.

----------------------

PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU

Data: ....................................... Miejscowość: ......................................................

Imię i Nazwisko: ..................................................................................................

E-mail: ................................................................................................................

Tel: .....................................................................................................................

Oświadczam, że otrzymałem produkt dnia: .............................................................

Nr. dokumentu sprzedaży (paragon): .....................................................................

Nazwa produktu i przyczyna zwrotu: ......................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Nazwa banku i adres siedziby: ...............................................................................

...........................................................................................................................

Nr. rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność: .............................

...........................................................................................................................

Właściciel rachunku: .............................................................................................

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy 

zawartej na odległość.

.....................................

Czytelny podpis klienta